SPRÁVNY VÝBER WOLFRÁMOVÝCH ELEKTRÓD

Kategórie
 
 
 
 
 

SPRÁVNY VÝBER WOLFRÁMOVÝCH ELEKTRÓD

    Pre kvalitné zváranie rôznych druhov materiálov zváraných metódou TIG je dôležité vybrať zodpovedajúcu elektródu.

 

 

 

 

 

Výber správnej elektródy závisí na viacerých faktoroch ako je:

  • Priemer
  • Zváracie napätie
  • Zváraný materiál
  • Polarita

 

CHARAKTERISTIKA ELEKTRÓD

Elektródy označené červenou - Thóriumoxid ThO2 je radioaktívny prvok

Vysvetlivky:

****** - veľmi dobré
*   - zlé

 

Zaťažiteľnosť elektród závisí od priemeru elektródy a od druhu prúdu – jednosmerný alebo striedavý. Ak je prúd veľmi malý, elektróda bude mať nedostatočné zaťaženie, oblúk sa bude pohybovať okolo a bude nestabilný, časti wolfrámu budú emitované z elektródy. Preťažená elektróda sa bude taviť a kvapky wolfrámu budú padať do zvarového kúpeľa.

 

Typ elektródy a polarita závisí od zváraného materiálu.
** -   najlepší výsledok
*   -   dobrý výsledok
--  -   nemožné alebo zlý výsledok

Späť


 

 
 
 
Akciové produkty
 
 
Najpredávanejšie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia