ŠKODLIVINY NA DÝCHACIE CESTY VZNIKAJÚCE PRI ZVÁRANÍ

Kategórie
 
 
 
 
 
Dezinfekčný sprej WS 3527 S
 
 

ŠKODLIVINY NA DÝCHACIE CESTY VZNIKAJÚCE PRI ZVÁRANÍ

Pri zváraní vznikajú nebezpečné škodliviny.

 Dym ktorý vidíme pri zváraní, obsahuje prachové častice  o  veľkosti 0,1μm až 1,0 μm. Škodlivosť častíc ktoré poškodzujú zdravie  závisí hlavne od priemeru častíc. Častice rozmeru 0,4 μm (v tomto rozsahu je 98,9 % častíc) sú najnebezpečnejšie, nakoľko prenikajú do pľúcnych alveol, kde sa usadzujú a už tam zostanú.Veľmi nebezpečné je zváranie nerezu, hliníka a pozinkovaných povrchov.Je vedecky dokázané, že tieto častice sú karcinogénne a spôsobujú rakovinu pľúc zváračov.

 

 

 

Plynné škodliviny pri zváraní vznikajú najmä ako výsledok reakcie technologických plynov a plynov z okolitej atmosféry. Látky vo forme tuhých častíc vznikajú z prídavných materiálov pri zváraní. Plynné škodliviny sú tvorené najmä CO, NOX, O3, Cl, chloridmi, fosgénom, fluorovodíkom a kyanovodíkom. 

Zváracie výpary sú komplexnou zmesou oxidov kovov, silikátov a fluoridov.

Dym ktorý vidíme pri zváraní, obsahuje prachové častice  o  veľkosti 0,1μm až 1,0 μm.

Škodlivosť častíc ktoré poškodzujú zdravie  závisí hlavne od priemeru častíc.

Častice < 10 μm sa dostanú do priedušnice a priedušiek

Častice < 5 μm sa dostanú do pľúc

Častice < 1 μm sa dostanú do pľúcnyh alveol

Častice rozmeru 0,4 μm (v tomto rozsahu je 98,9 % častíc) sú najnebezpečnejšie, nakoľko prenikajú do pľúcnych alveol, kde sa usadzujú a už tam zostanú.

Veľmi nebezpečné je zváranie nerezu, hliníka a pozinkovaných povrchov.

Je vedecky dokázané, že tieto častice sú karcinogénne a spôsobujú                                                                          rakovinu pľúc zváračov.Častice rozmeru 0,4 μm (v tomto rozsahu je 98,9 % častíc) sú najnebezpečnejšie, nakoľko prenikajú do pľúcnych alveol, kde sa usadzujú.

Z alveol prenikajú do krvného obehu, prestupujú cez cievne steny a usadzujú sa v tele. Nadmerná expozícia plynnými škodlivinami spôsobuje respiračné ťažkosti ako je zápal pľúc, pľúcny edém, stratu pružnosti v pľúcnom tkanive, chronickú bronchitídu a až udusenie.

Nebezpečné sú prachové častice vznikajúce pri zváraní nerezu ( 3a 6 mocný chróm ) a hliníka, ktoré sú karcinogénne prvky.

 

Tab. 1 Zdravotné účinky výparov, plynov a organických výparov vzniknutých počas zvárania

VÝPARY

ZDROJ

ÚČINKY A SYMPTÓMY

HLINÍK

Hliník ako súčasť niektorých zliatin

Dráždi dýchacie ústrojenstvo

BERÝLIUM

Prísada v zliatinách medi, horčíka, hliníka

„Horúčka kovového dymu“

Karcinogénna látka, chronické

Účinky na dýchacie cesty

CHRÓM

Nerezové ocele a prídavné materiály, plátovanie

Zvýšené riziko rakoviny pľúc.Karcinogén ( 6-mocný chróm )

MEĎ

V zliatinách medi, mosadze, monely. Povrch prídavných materiálov

Akútne účinky - podráždenie

očí, nosa a hrdla, nevoľnosť a

„Horúčka kovového dymu“

OXID ŽELEZITÝ

Hlavný kontaminant pri zváraní ocele

Sideros - benígna forma pľúc,

ochorenie spôsobené časticami

uloženými v pľúcach.

MANGÁN

Vo väčšine zváracích procesov, hlavne vo vysokopevných oceliach

„Horúčka kovového dymu“

Chronické účinky spôsobujú atak na centrálny nervový systém

MOLYBDÉN

Zliatiny oceľe, železo, nerezová oceľ,zliatiny niklu.

Akútne účinky na oči, nos a

podráždenie hrdla, dýchavičnosť

NIKEL

Nerezová oceľ, Inconel, Monel,

Hastelloy a ďalšie high-zliatiny

Prídavné materiály,

pochrómovanej ocele.

Akútne účinok je podráždenie očí,nosa a krku. Zvýšené riziko rakoviny. Karcinogén.

 

VANÁD

Zliatiny ocele

Akútny účinok je podráždenie očí,kože a dýchacích ciest. Chronické účinky - zápal priedušiek, retinitídy,zápal pľúc.

OXID ZINKU

Galvanické povlaky ocele

„Horúčka kovového dymu“

 

Štúdie ukázali, že zvárači majú zvýšené riziko rakoviny pľúc, a prípadne aj rakovinu hrtana (hlasivky) a močových ciest.

Tieto zistenia nie sú prekvapujúce, vzhľadom k veľkému množstvu toxických látok v

zváraciom dyme, vrátane rakovinotvorných látok, ako je kadmium, nikel, berýlium,

chróm a arzén.

Zvárači môžu mať aj celý rad chronických respiračných problémov, vrátane

zápalu priedušiek, astmu, zápal pľúc,  zníženú kapacitu pľúc, silikózu (spôsobené expozíciou oxidom kremičitým) a siderózu - ochorenie spôsobené prachom oxidu železa v pľúcach.

Ostatné zdravotné problémy, ktoré sú spojené v súvislosti so zváraním, zahŕňajú: srdcové ochorenia, kožné ochorenia, straty sluchu a chronickú gastritídu (zápal žalúdka), gastroduodenitis (zápal žalúdka a tenkého čreva) a vredy v žalúdku a tenkého čreva. U zváračov ktorí sú vystavení ťažkým kovom, ako je chróm a nikel dochádza k poškodeniu obličiek.

Zváranie tiež predstavuje reprodukčné riziká pre zváračov. Nedávna štúdia zistila, že zvárači, a najmä zvárači, ktorí pracovali s nerezovou oceľou, mali horšiu kvalitu spermií než muži v iných druhoch prác. K možným príčinám patria expozície: (1) kovom, ako je hliník, chróm, nikel, kadmium, železo, mangán, meď, (2) plyny, ako je napríklad 3 dusné plyny a ozón, (3) tepla a (4) ionizujúce žiarenie (používa sa na kontrolu zvarov).

 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, prečo je dôležitá čo najlepšia ochrana dýchacích ciest zváračov.


Chcem si chrániť zdravie:
 

 Späť


  
 
 
Akciové produkty
 
 
Najpredávanejšie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia