Čo je pasivácia nerezových ocelí?

Kategórie
 
 
 
 
 

Čo je pasivácia nerezových ocelí?

Pasivácia nerezových ocelí.

Odolnosť nerezových ocelí proti korózii je daná tenkou pasivačnou vrstvou oxidov legujúcich prvkov ako je Cr a Ni na povrchu nerezovej oceli. Ak je pasivačná vrstva porušená, alebo chýba, dochádza ko korózii na nerezovej oceli.

Najčastejšie je to na zvare, v teplom ovplyvnenej oblasti v okolí zvaru, na povrchu ktorý prišiel do kontaktu s uhlíkovou oceľou alebo brúsnym prachom z uhlíkových ocelí.

Často nastáva otázka:môže nerezový ( antikorový) výrobok korodovať ? Prečo je na zábradlí korózia?

Ku korózii na nerezových výrobchoch dochádza v dôsledku poškodenej, alebo chýbajúcej pasivačnej vrstve.

Pasivačná vrstva je najčastejšie porušená:

  • teplotou vo zvare a jeho okolí, alebo tepelným pôsobením na povrch
  • mechanicky kontaktom z uhlikovou oceľou, alebo od kovového prachu vznikajúceho pri brúsení uhlíkových ocelí
  • chemicky.

Po morení zvarov alebo povrchov  moriacou pastou je vždy potrebné urobiť pasiváciu pasivačnou kvapalinou!!!

Predpkladom vzniku pasívnej vrstvy je kovovo čistý povrch a jeho následná pasivácia.

Kovovo čistýpovrch vzniká morením moriacou pastou, alebo moriacim gelom.

Pasivácia vzniká:

  1. reakciou očisteného povrchu so vzdušným kyslíkom - autopasivácia. Táto pasivácia trvá niekoľko dní
  2. chemicky, pasivačnými prostriedkami.Pasivačná vrstva vzniká po použití pasivačnej kvapaliny a je oveľa stabilnejšia ako vrstva vzniknutá autopasiváciou. Ovšem pasivačný roztok na báze kyseliny dusičnej musí pôsobiť 2 - 3 hodiny, aby prišlo  k dostatočnej pasivácii.
  3. pri elektrochemickom čistení zvarov vzniká automaticky pasivovaná vrstva.

Najvýhodnejšie je použiť neutralizačnú a pasivačnú kvapalinu HNP-2600. Jedným nástrekom na povrch neutralizujeme zvyšky moriacej pasty a súčastne v jednom kroku pasivujeme povrch a to v priebehu pár sekún .

Výhodou HNP-2600 je jej zdravotná nezávadnosť.

Nemusíme čakať viac ako dve hodiny ako pri pasivačnej kvapaliny na baze kyseliny .

 

Späť

 
 
 
Akciové produkty
 
 
Najpredávanejšie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia