Ako čistiť nerezové zvary - porovnanie

Kategórie
 
 
 
 
 
Dezinfekčný sprej WS 3527 S
 
 

Ako čistiť nerezové zvary - porovnanie

Čistenie nerezových zvarov - možnosti a porovnanie.

Zvary na nerezových materiáloch je potrebné čistiť a pasivovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie je možné prevádzať dvomi spôsobmi:

1. Elektrochemické čistenie

2. Chemické morenie

Výhody a nevýhody jednotlivých metód.

1. Elektrochemické čistenie - morenie nerezových zvarov.

Čistenie sa prevádza zariadením na elektrochemické čistenie a príslušným elektrolytom.

Rozdiel v zariadeniach je vo výkone, spôsoboch čistenia , funkciách .

Výkon zariadenia : od 300 do 3500 W. Čím je väčší výkon, tým je rýchlejšie čistenie a dajú sa čistiť väčšie zvary a tiež od toho záleží dĺžka práce so zariadením.

Zariadenia s výkonom 300 W sú iba na  krátke čistenie a čistenie ľahkých TIG zvarov.

Výhody:

  • nízka spotreba elektrolytu
  • takmer bezodpadová technológia
  • je možné použivať ekologický elektrolyt, bez poškodenia zdravia

2. Chemické morenie - čistenie nerezových zvarov

Čistenie sa robí chemickými prípravkami , gelmi, pastami, prípadne morením.

Kvapalina sa nanáša štetcom, alebo striekaním. Produkt sa nechá pôsobiť od 20 minút do 2 hodín, potom sa umyje tlakovou vodou a pasivuej pasivačným produktom.

Pri tomto spôsobe vzniká veľké množstvo kontaminovej vody, ktorú je potrebné ekeologicky likvidovať.

Tiež tieto kvapaliny sú nebezpečné pre pracovníkov a dokonca je potrebné aby pri niektorých geloch a pastách mal pracovník oprávnenie na prácu s chemicými látkami.

Prípravky na chemické morenie- čistenie rozdeľujem do dvoch tried:

A) Produkty neobsahujúce kyselinu dusičnú. Nie sú korozívne.

 

 

Tieto kvapaliny poznáte podľa symbolov na etikete. 

                  Tieto produkty nie sú toxické.

 

 

 

B)  Produkty obsahujúce kyselinu dusičnú - toxické.

Na etikete majú symboly

 Tieto produkty sú agresívne. Pôsobenie je dosť ráchle. Čistená plocha zostáva výrazne biela.

  S  rastom teploty rastie agresivita a rćhlosť čistenia. Sú toxické a korozívne.

 Pracovať s nimi môžu iba osoby, ktoré majú oprávnenie na prácu s toxickými látkami.

 

 

 

 

                                                                  Späť na hlavnú stránku

 

 

 
 
 
Akciové produkty
 
 
Najpredávanejšie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia